Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som; Namn, Adress, telefon och email. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge er möjlighet att fullfölja köp i denna webbutik samt i godkända fall skicka email om erbjudanden eller viktiga system förändringar.

Vi har fått dina uppgifter från er vid ert köp i denna webbutik. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke, ”Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen”.  Dina uppgifter kommer att sparas ”så länge du är kund hos oss”.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Payson Checkout  som själva är ansvariga för sin behandling i enlighet med ”GDPR” och vårt avtal med dem, se payson.se . Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag (t.ex. skatteverket). Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Websiten ligger på Vismas plattform och cookies styrs efter detta. Websiten har påkopplat Google analytic för att kunna följa vad som sker på sidorna. Facebook och Ingastram är kopplat till sidorna.

Personuppgiftsansvarig är Kristina Fureby, email: personligdesignshop@gmail.com

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. För att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter, kontakta oss på email: personligdesignshop@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Tillagd i varukorgen